Kapacitivne dodirne tipke
Do danas su razvijeni raznorazni senzori na dodir,  počevši od čisto vodljivih tipova apliciranih na televizijskim aparatima osamdesetih godina  prošlog stoljeća, pa  preko optičkih, do današnjih otporničkih i kapacitivnih koji se koriste na modernim mobilnim telefonima. Njihov razvoj i primjena  ...Continue Reading