OPC Data Access server
OPC Data Access server je najvažnija i najkorištenija OPC  specifikacija do sada. Smatra se da je oko 99% implementacija OPC tehnologije upravo ovo sučelje.  OPC DA server  omogućava razmjenu informacija u realnom vremenu  između uređaja u polju (procesu) kao što ...Continue Reading