Netduino – mikrokontroleri na objektni način
Tjekom razvoja tehnologije kod programera je došlo do  uske specijalizacije područja interesa. Možemo govoriti o dvije osnovne grupe: prva grupu čine programeri aplikacija za osobna  računala  dok drugu  grupu predstavljaju programeri aplikacija koje se izvode na specijaliziranim uređajima nestandardiziranih platformi.  ...Continue Reading